Ikaalisten Hautaustoimisto E. Tervonen  
 
 
 
Omaisten
muistio

OMAISTEN MUISTIO (pdf-muodossa 48 kt)

Tiivistelmä muistettavista asioista hautauksen järjestelyssä.

Hautauslupa ja kuolintodistus

Hoitava- tai ruumiinavauksen suorittanut lääkäri kirjoittaa vainajalle hautausluvan, joka tulee toimittaa siihen seurakuntaan, jossa hautaus suoritetaan. Jos kyseessä on polttohautaus, hautauslupa on toimitettava myös tuhkauksen suorittavaan seurakuntaan.

Siunausaika- ja hautapaikkavarauksia
voi sopia jo ennen hautausluvan toimit-
tamista seurakuntaan.
Kuolintodistus toimitetaan sairaalasta,
terveyskeskuksesta tms. virkateitse rekisteriviranomaiselle.

Siunaustilaisuus

- Siunaustilaisuuden ajankohdan- ja
  paikan varaaminen kirkkoherran-
  virastosta tai hautaustoimiston kautta
- Siunaamaan tuleva pappi ja kanttori
- Omaisten toivotaan ottavan yhteyttä
  sinunaavaan pappiin ennen siunaus-
  tilaisuutta
- Siunaustilaisuuden virsistä ja mahdol-
  lisista musiikkiesityksistä sopiminen
  joko papin tai kanttorin kanssa
- Siunausohjelmalehtisen painatus
  haluttaessa
- Valokuvauksesta sopiminen
- Kantajien sopiminen.
  Kantajia tarvitaan, jos arkku
  saatetaan ulos kappelista/ kirkosta ja
  lasketaan hautaan. Yleensä kuusi
  henkilöä, vähintään neljä. Kantajia
  järjestyy tarvittaessa myös
  hautaustoimiston toimesta.

Hautapaikka

- Hautapaikkaa koskevissa asioissa
  voidaankääntyä joko hautauspaikka-
  kunnan seurakunnan tai hautaus-
  toimiston puoleen
- Hautaus uuteen hautapaikkaan tai
  vanhaan sukuhautaan
- Vanhan hautapaikan muistomerkin
  poissiirrosta, asennuksesta ja
  kaiverruksesta voidaan
sopia hautaustoimiston kanssa
- Uudelle hautapaikalle väliaikainen
  puuristi tai uusi hautakivi
- Haudan kukkahoitosopimus seura-
  kunnan kanssa

Kukat

- Kukkakoriste arkun päälle siunaus-
  tilaisuuteen
- Omaisten kukkalaitteet, muistolauseita
  kukkalaitteisiin saa hautaustoimistosta
- Kappelin/ kirkon koristelu
- Muistotilaisuuspaikan koristelu
- Haudan havutus
- Uurnakoriste

Muistotilaisuus

- Muistotilaisuuden pitopaikka järjestyy
  seurakunnan viraston tai hautaus-
  toimiston kautta
- Paikan ja tarjoilujen varaamisessa
  otettava huomioon arvioitu
  tilaisuuteen saapuvien henkilöiden
  määrä
- Tilaisuuden ohjelma ja adressien
  lukijan sopiminen
- Muistopöytään valokuva vainajasta

 

   
 
Ikaalisten Hautaustoimisto E. Tervonen, Vanha Tampereentie 18-20, 39500 Ikaalinen
Puh. (03) 458 6206 ja 040 7644 678. Päivystys ja neuvonta 24h.